Dialog z Osobowościami

NIE JESTEŚ JEDNYM - JESTEŚ WIELOMA.

Zmagasz się ze smutkiem, żałobą, złością, poważnymi zmianami życiowymi, lękiem,

rozstaniem, chorobą, uzależnieniem?

 

Dialog z Osobowościami jest potężnym narzędziem zmiany na wielu polach.

Jako psycholog i doświadczona specjalistka Voice Dialogue jestem po to aby Ci pomóc i wesprzeć Cię w twoim procesie rozwoju i zdrowienia.

 
Kwiaty wiśni

„Największym odkryciem

mojego pokolenia jest to,

że ludzie mogą zmieniać swoje życie,

zmieniając nastawienie swojego umysłu“.

William James

Kilka słów o terapii

Indywidualne podejście do potrzeb wszystkich Twoich Osobowości.

Metoda Dialogu z wieloma Ja została opracowana przez amerykańskich psychologów

i psychoterapeutów H. i S. Stone.

Służy eksploracji wewnętrznego świata składającego się z pewnej liczby podosobowści (ja) oraz z osobowości świadomej (JA) poprzez nawiązanie kontaktu, rozmowę, sygnały z ciała.

Zadaniem Prowadzącego (terapeuty, facylitatora) jest pomoc w:

  • uświadomieniu sobie obecności wielu "wewnętrznych głosów"

  • doświadczeniu różnych aspektów podosobowści, które tworzą grupę decydującą o naszym życiu (często w sposób powodujący cierpienie) - grupa "dominujących głosów"

  • kontakcie z częściami nieuświadomionymi, wypartymi, wykluczonymi, zapomnianymi - grupa "odrzuconych głosów"

  • nauczeniu się, jak korzystać z informacji przekazywanych przez podosobowości poprzez rozwój Świadomego Ja (Aware Ego)

  • odzyskaniu kontroli nad swoim życiem, wyborami, relacjami, komunikacją poprzez proces umacniania JA

 

Ważne jest, aby pamiętać, że nawet najlepsze narzędzie nie jest magiczną pigułką ani nie gwarantuje natychmiastowej poprawy. To proces, który wymaga uczestnictwa i zaangażowania.

 

Oferta

Wsparcie           Terapia          Rozwój osobisty

Sesja Indywidualna

Regularne spotkania w gabinecie lub on-line

Czas trwania 1-1.5 godz (nie przerywam procesu)

Skontaktuj się

i zarezerwuj wizytę już dziś.

Warsztat grupowy
(Ustawienia Osobowości - Voice drama)

Praca ta – najkrócej – polega na „pokazaniu” poprzez reprezentantów podosobowści (mimika, ruchy, zachowanie) i ich wzajemnych relacji w "wewnętrznej grupie".


Osoby z grupy wchodzą w rolę poszczególnych ja – reprezentując ich. Działa tu zjawisko tzw „pola” – człowiek postawiony symbolicznie na miejscu danego "ja", ma takie same odczucia, jak realnie czuje tę podosobowość klient.


Ruchy reprezentantów, rozmowy z własnymi wieloma ja,

spojrzenie oczami różnych podosobowości

- prowadzi do uwolnienia i umocnienia Świadomego JA.


Proces zmiany zostaje zainicjowany

i jest kontynuowany po warsztacie.

Współpraca z biznesem

Problem z klientami, współpracownikami, podwładnymi.

Konflikty, nieporozumienia, zwolnienia, skargi, reklamacje, spadek zysków, utrata pracy.

Kto podejmuje decyzje? Kto przejmuje ster? Kto rozmawia z klientem? Kto zarządza? Kto torpeduje pomysły? Kto się boi wyzwań?

Dialog z Osobowościami obecnymi w Twojej pracy, firmie, biznesie - kontakt, wysłuchanie, pomysły, rozwiązania - zauważalne profity w prezencie od "wewnętrznego zespołu".

 

Kontakt

Warszawa, ul. Lanciego 7/4, Fundacja Źródło Zmian


Skarżysko-Kamienna, ul. Spółdzielcza 63

Kielce, Radom

790 381 799

Calm Sea
 

790 381 799

  • Facebook Social Ikona

©2019 by Voice Dialogue. Proudly created with Wix.com